Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021.07.26 - Informacja o naborze uzupełniającym do udziału w projekcie pn.: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice”

Gmina Pabianice zamierza przystąpić do projektu realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT pn.: „Budowa mikroinstalacji  prosumenckich w Gminie Pabianice”.  

W ramach działania dotacja wyniesie ok. 65% kosztów netto. Podatek VAT będzie pokryty przez Gminę Pabianice. Wysokość wkładu własnego stanowić będzie ok. 35 % wartości netto instalacji. Zamontowane instalacje przez 5 lat od otrzymania przez Gminę Pabianice płatności końcowej będą stanowiły własność Gminy Pabianice i przez ten czas będą użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/użytkownikom budynków mieszkalnych. Po pięciu latach zostaną przekazane właścicielom/użytkownikom budynków mieszkalnych.

W zależności od zapotrzebowania w projekcie zostały przewidziane do realizacji dwa rodzaje instalacji o minimalnej mocy: 3,6 kW ( 10 paneli) i 7,2 kW (20 paneli).

Na etapie aplikowania o zakwalifikowanie do projektu, wymagane jest złożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych podpisanych przez właścicieli nieruchomości: ankieta, umowa użyczenia, okazanie do wglądu ostatniego rachunku za prąd Pracownikowi Urzędu Gminy Pabianice, oświadczenie o prowadzeniu/nieprowadzeniu działalności rolniczej, gospodarczej i agroturystycznej.                                                                                                                                        
Po zebraniu zgłoszeń osób chętnych do wspólnej realizacji projektu, podjęte zostaną kroki w kierunku złożenia wniosku, opracowania dokumentacji projektowej i wyłonienia wykonawcy instalacji. Wszystkie te zadania Gmina Pabianice wykona we własnym zakresie.

W związku z tym, iż energia z OZE może być wykorzystywana tylko i wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego to w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej w budynku mieszkalnym,  w którym będzie zainstalowana instalacja fotowoltaiczna, Właściciel będzie zobowiązany wykonać oddzielne przyłącza energetyczne dla w/w działalności.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 42 213 96 60 wew. 133.

Serdecznie zapraszam do udziału w Projekcie.