Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021.08.05 - Przetarg na budowę miejsc rekreacji w miejscowościach Piątkowisko i Hermanów w Gminie Pabianice

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane
Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach Piątkowisko i Hermanów w Gminie Pabianice

Numer referencyjny: OKS.271.2.2021

Termin składania ofert: 2021-08-23  2021-08-25 09:00

PDFOgłoszenie o zamówieniu (170,38KB)
PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia (396,97KB)
ZIPZałącznik Nr 1do SWZ – Dokumentacja projektowa dla części I. (15,55MB)
ZIPZałącznik Nr 1a do SWZ – Dokumentacja projektowa dla części II. (7,72MB)
PDFZałącznik Nr 2 do SWZ – Projekt umowy. (340,59KB)
PDFZałącznik Nr 3 do SWZ – Wzór Formularza ofertowego. (115,60KB)
PDFZałącznik Nr 4 do SWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. (75,54KB)
PDFZałącznik Nr 5 do SWZ – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. (81,43KB)
PDFZałącznik Nr 6 do SWZ – Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy. (67,95KB)
PDFZałącznik Nr 7 do SWZ – Wzór wykazu robót budowlanych. (71,61KB)
PDFZałącznik Nr 8 do SWZ –  Link do postępowania i ID postępowania. (41,37KB)

PDFOdpowiedzi na zapytania do treści SWZ oraz zmiana treści SWZ (20.08.2021 r.) (68,96KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia (20.08.2021 r.) (39,44KB)

PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (132,71KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert (124,03KB)

PDFInformacja o wyborze oferty (3,57MB)

PDFInformacja o unieważnieniu czynności z dnia wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenia oferty z 7.10.2021 (750,47KB)

PDFInformacja o wyborze ofert z 11.10.2021 r. (674,34KB)