Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 222 ust.1 i 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Pabianice na 2020 r. polegających na rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 26.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków związanych z zakupem sprzętu technologicznego niezbędnego do procesu zdalnego obradowania przez radę gminy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w związku z działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Pabianice na 2020 r. polegających na przesunięciach w zakresie zadań własnych budżetu Gminy Pabianice na 2020 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

PDF   Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r..pdf (184,66KB)

DOCXZałącznik nr 1 45/2020.docx (13,01KB)