Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 133/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 222, art. 257 ustawy z z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. "Przebudowa oświetlenia ulicznego w Pawlikowicach i Rydzynach", zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

PDF   Zarządzenie Nr 133/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r..pdf (185,40KB)

DOCXZałącznik nr 1 133/2020.docx (10,51KB)