Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 134/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 15 zn pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491, 522, 531, 565) oraz na podstawie art. 222, art. 257 ustawy z z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej ogólnej w kwocie 24.000,00 zł zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. W związku z realizacją zadań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 tworzy się zadanie bieżące pn. " Dotacja dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. na zakup trzech łóżek szpitalnych dla osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2".
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

PDF   Zarządzenie Nr 134/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r..pdf (190,53KB)

DOCXZałącznik nr 1 134/2020.docx (10,34KB)