Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 149/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 07-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 257 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Gminy Pabianice na 2020 r. polegającego na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 54.174,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.29.2020.16g z dnia 27 listopada 2020 r. o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. § 2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Gminy Pabianice na 2020 r. polegającego na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 54.174,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

PDF   Zarządzenie Nr 149/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 07-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r..pdf (538,52KB)

DOCXZałącznik nr 1 149/2020.docx (6,55KB)

DOCXZałącznik nr 2 149/2020.docx (9,01KB)