Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378)oraz art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Gminy Pabianice na 2021 r. polegającego na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 10 386,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w związku z pismem Urzędu Statystycznego w Łodzi LDZ-WO.573.2.2021 z dnia 5 lutego 2021 r.
§ 2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Gminy Pabianice na 2021 r. polegającego na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 10 386,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

PDF   Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r..pdf (250,25KB)

DOCXZałącznik nr 1 10/2021.docx (6,84KB)

DOCXZałącznik nr 2 10/2021.docx (8,78KB)