Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetu Gminy Pabianice na 2021 r. polegającego na zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 4 645 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3111.1.2021. § 2. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków budżetu Gminy Pabianice na 2021 r. polegającego na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 4 645 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

PDF   Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r..pdf (259,72KB)

DOCXZałącznik nr 1 15/2021.docx (7,38KB)

DOCXZałącznik nr 2 15/2021.docx (11,34KB)