Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 08-04-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Pabianice na 2021 r. polegającego na zwiększeniu dochodów w zakresie dochodów własnych o kwotę 9.654 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w związku z pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3111.2.47.2021, FB-I.3111.2.51.2021. § 2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Gminy Pabianice na 2021 r. polegającego na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 9.654 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

PDF   Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 08-04-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r..pdf (253,61KB)

DOCXZałącznik nr 1 36/2021.docx (6,85KB)

DOCXZałącznik nr 2 36/2021.docx (10,43KB)