Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-04-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 208263E w Górce Pabianickiej na odcinku od DK nr 71 do drogi gminnej nr 108262E (dokumentacja projektowa)" zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniam podjęcia.

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

PDF   Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 13-04-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r..pdf (187,41KB)

DOCXZałącznik nr 1 38/2021.docx (10,49KB)