Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021.08.30 - Porządek obrad LI sesji Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad LI sesji Rady Gminy Pabianice dnia 30 sierpnia 2021 r. online o godz. 10:00

 1. Otwarcie obrad LI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Wysłuchanie radnego.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na zawarcie z firmą Orange Polska S.A. umowy najmu lokalu w Bychlewie z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne – Uchwała Nr LI/A /2021
  2. rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice –LI/B/2021
  3. zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Pabianice na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. – Uchwała Nr LI/C/2021
  4. ustalenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pabianice na rok szkolny 2021/2022 – Uchwała LI/D/2021
  5. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r. – Uchwała LI/E/2021
  6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021 – 2024 – Uchwała Nr LI/F/2021
 8. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
 9. Komunikaty i sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad sesji.