Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021.09.16 - Przetarg na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Pabianice, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. i wyposażenie ich w pojemniki na odpady

2021/S 180-467468

Ogłoszenie o zamówieniu:

Przedmiotem zamówienia jest Odbieranie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Pabianice, w okresie od 01.01.2022 r. do31.12.2023 r. i wyposażenie ich w pojemniki na odpady.

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/10/2021
Czas lokalny: 09:00

PDFOgłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE w dniu 16.09.2021 (163,76KB)
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ) (404,98KB)
PDFZałącznik nr 01 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (160,90KB)
PDFZałącznik nr 02 do SWZ - Projekt umowy (742,75KB)
PDFZałącznik nr 03 do SWZ - Formularz ofertowy (116,07KB)
PDFZałącznik nr 04 do SWZ - JEDZ (149,68KB)
DOCZałącznik nr 04 do SWZ - JEDZ (edytowalny) (183,00KB)
PDFZałącznik nr 05 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (79,61KB)
PDFZałącznik nr 06 do SWZ - Wzór wykazu usług (78,58KB)
PDFZałącznik nr 07 do SWZ - Wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (73,47KB)
PDFZałącznik nr 08 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. (65,10KB)
PDFZałącznik nr 09 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (79,90KB)
PDFZałącznik nr 10 do SWZ - LINK DO POSTPOWANIA i ID POSTĘPOWANIA (28,10KB)
PDFZałącznik nr 11 do SWZ - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (64,08KB)

PDFOdpowiedzi Nr 01 na zapytania (11.10.2021) (1,58MB)

PDFInformacja o kwocie w budżecie (205,48KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert (260,48KB)

PDFInformacja o wyborze oferty (460,02KB)