Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021.09.29 - Porządek obrad LII sesji Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad LII sesji Rady Gminy Pabianice dnia 29 września 2021 r. (środa) online o godz. 10:00

 1. Otwarcie obrad LII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Pabianice w roku szkolnym 2020/2021.
 7. Przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pabianice oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach - Uchwała Nr LII/A/2021
  2. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów - Uchwała Nr LII/B/2021
  3. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r. – Uchwała LII/C/2021
  4. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r. – Uchwała LII/D/2021
  5. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r. – Uchwała LII/E/2021
  6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021 – 2024 – Uchwała Nr LII/F/2021
 9. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
 10. Komunikaty i sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad sesji.