Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021.10.05 - Informacja o możliwości składania wniosków na dofinansowanie zadania własnego, polegającego na sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice na rok 2022

Pabianice, dnia 05.10.2021 r.

 

Informacja Wójta Gminy Pabianice


Na podstawie Uchwały Nr VI/41/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice, Wójt Gminy Pabianice informuje o możliwości składania wniosków na dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania na rok 2022, w nieprzekraczalnym terminie do 15 października br.

1. Wniosek powinien zawierać:
- nazwę, dokładny adres, dane kontaktowe wnioskodawcy ubiegającego się o dotację;
- termin i miejsce realizacji projektu oraz przewidywaną liczbę uczestników ( zawodników) ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania w rozbiciu na poszczególne dyscypliny sportowe i sekcje;
- wskazanie numeru rachunku bankowego podmiotu.

2. Do wniosku należy dołączyć:
- statut wnioskodawcy;
- aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla danego wnioskodawcy;
- informację o wcześniejszej działalności wnioskodawcy, w zakresie realizacji zadań zleconych,
- informację o posiadanej kadrze trenersko-instruktorskiej, jej kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.