Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021.10.14 - Informacja o wynikach naboru - inspektor ds. zamówień publicznych

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W PABIANICACH
ul. Torowa 21 95-200 Pabianice

stanowisko - inspektor ds. zamówień publicznych

Wójt Gminy Pabianice informuje, że nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Pabianicach, ogłoszony w dniu 07 września 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pabianicach i na tablicy informacyjnej Urzędu, nie został rozstrzygnięty, ponieważ żaden z kandydatów przystępujących do konkursu nie spełnił wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze.

Osoby, które złożyły dokumenty na ww. stanowisko mogą je odebrać w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, pok. 18 w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania niniejszej informacji. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Pabianice, dnia 12.10.2021 r.

Wójt Gminy Pabianice
/-/ Marcin Wieczorek