Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021.10.25 - Porządek obrad LIV sesji Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad LIV sesji Rady Gminy Pabianice dnia 25 października 2021 r. (poniedziałek) online o godz. 10:00

 1. Otwarcie obrad LIV sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Przyjęcie podstawowych wskaźników i priorytetów inwestycyjnych do opracowania budżetu Gminy Pabianice na 2022 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowych położonych w Żytowicach gm. Pabianice – Uchwała Nr LIV/A/2021
  2. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r. – Uchwała Nr LIV/B/2021
  3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024 – LIV/C/2021
 8. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
 9. Komunikaty i sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad sesji.