Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LI/335/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-08-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), uchwala się co następuje:

§ 1. Skargę Pani ER na niegospodarność oraz nieprawidłowości w zakresie realizacji zadania publicznego polegającego na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt i umieszczenia ich w schronisku oraz naruszenia przepisów ustawy o finansach publicznych stanowiących o obowiązku dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny uznaje się za bezzasadną.
§ 2. Integralną część uchwały stanowi jej uzasadnienie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Pabianice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy w Pabianicach

Jerzy Błoch


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LI/335/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-08-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice.pdf (263,70KB)

DOCXUzasadnienie LI/335/2021.docx (7,58KB)