Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021.10.26 - Informacja w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Pabianice obowiązującą w roku 2021.

Na podstawie art. 46 ust. 1 oraz art. 44 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 ze. zm.), Wójt Gminy Pabianice przekazuje informację w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Pabianice obowiązującą w roku 2021.

Lp.

Wyszczególnienie

Oddział Przedszkolny przy SP Petrykozy

Oddział przedszkolny przy SP Bychlewie

Oddział przedszkolny przy SP Pawlikowice

Przedszkole w Żytowicach

Razem

1

Statystyczna liczba uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli prowadzonych przez gminę (wg SIO stan na dzień 30.IX.2020 r.)

72

50

35

70

227

2

Statystyczna liczba uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli prowadzonych przez gminę ( wg SIO stan na dzień 30.IX.2021 r.)

76

50

37

79

242

3

Statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez gminę (wg SIO stan na dzień 30.IX.2021 r.)

1

1

0

0

2

4

Statystyczna liczba uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, przedszkoli publicznych na terenie gminy pomniejszona o liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach

75

49

37

79

240

5

Kwota wydatków bieżących zaplanowana w budżecie gminy na prowadzenie przez gminę oddziałów przedszkolnych i przedszkoli wg stanu na dzień 30.IX.2021 r.

3 509 996,58 zł

6

Zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy wg stanu na 30.IX.2021 r.

0

7

zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy wg stanu na 30.IX.2021 r.

0

8

Suma iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych na rok budżetowy w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w przedszkolach oraz statystycznej liczby uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w tych przedszkolach

116 068,85 zł

9

Zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli

0

10

Suma iloczynów kwot przewidzianych na rok budżetowy w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu oraz statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach

0

11

iloczyn kwoty przewidzianej na rok budżetowy w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolu oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych przedszkolach

0

12

Zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na realizację programów rządowych, o których mowa w art. 90u ust. 1 w tych przedszkolach

0

13

Kwota wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę oddziałów przedszkolnych i przedszkoli (poz. 5) pomniejszona o wydatki w pozycjach 6-12

3 393 927,73 zł

14

Aktualna roczna podstawowa kwota dotacji na ucznia w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez gminę uwzględniając statystyczną liczbę uczniów

14 670,74 zł

15

Miesięczna zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na ucznia w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez gminę pomniejszona o kwotę dotacji o której mowa w art.. 109 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (122,58 zł)

1099,99 zł