Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 124/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-11-2021 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminyw Pabianicach

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 129 § 1 i art. 130 § 2 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dla pracowników Urzędu Gminy w Pabianicach wyznaczam dzień 12 listopada 2021 roku dniem wolnym od pracy za dzień 25 grudnia 2021 roku, z zastrzeżeniem § 2. § 2. Dla stanowiska robotnik gospodarczy zatrudnionego w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, wyznaczam dzień 12 listopada 2021 roku dniem wolnym od pracy za dzień 1 listopada 2021 roku.
§ 3. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników Urzędu Gminy w Pabianicach poprzez zamieszczenie przy liście obecności.
§ 4. Powiadomienie mieszkańców o dniu wolnym odbędzie się poprzez zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pabianice oraz na tablicy ogłoszeńi drzwiach wejściowych do budynku urzędu.
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

PDF   Zarządzenie Nr 124/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-11-2021 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminyw Pabianicach.pdf (93,15KB)