Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021.12.03 - Informacja dla mieszkańców części wsi Petrykozy - Petrykozy Osiedle

Na podstawie § 6 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów ( Dz. U. 27 lipca 2021 r., poz. 1368), Urząd Gminy w Pabianicach informuje, że w związku ze zmianą przepisów zawartych w w/w rozporządzeniu, ulegną zmianie adresy nieruchomości położonych w części wsi Petrykozy- Petrykozy Osiedle.

Zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii do dnia 31 stycznia 2022 r. każda Gmina ma obowiązek dostosować ewidencję nazw miejscowości, ulic i adresów do obowiązujących przepisów. W związku z § 6 pkt 4 niniejszego rozporządzenia nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości. Oznacza to iż niewłaściwym jest nadanie adresu Petrykozy Osiedle ponieważ jest to część miejscowości Petrykozy.

 Zgodnie z powyższym wszystkie adresy w części wsi Petrykozy Osiedle zostaną zmienione z urzędu w następujący sposób:

PRZEYKŁAD:

stary adres: ul. Pasterska 2, Petrykozy Osiedle                nowy adres:  ul. Pasterska 2, Petrykozy

 

Jak widać na powyższym przykładzie zmianie ulegnie jedynie nazwa miejscowości- nazwa ulicy oraz numer porządkowy pozostaje bez zmian.

Na mocy § 12 pkt 3 powyższego Rozporządzenia zmiany będą dokonywane z urzędu. Właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o zmianie adresu za pośrednictwem poczty.

           Informacji w sprawie udziela podinspektor Marta Łuczak-Ryszkiewicz, pok. 22, nr wew. 146.