Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 127/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 15-11-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Pabianice na 2021 r. polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 42.380 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w związku z pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FB-I.3111.2.384.2021 z dnia 08 listopada 2021 r. oraz FB-I.3111.2.387.2021 z dnia 09 listopada 2021 r. § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Pabianice na 2021 r. polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 42.380 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

PDF   Zarządzenie Nr 127/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 15-11-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r..pdf (423,64KB)

DOCXZałącznik nr 1 127/2021.docx (6,96KB)

DOCXZałącznik nr 2 127/2021.docx (9,72KB)