Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 157/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-12-2021 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pabianicach

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 129 § 1 i art. 130 § 2 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dla pracowników Urzędu Gminy w Pabianicach wyznaczam dzień 7 stycznia 2022 roku dniem wolnym od pracy za dzień 1 stycznia 2022 roku.
§ 2. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników Urzędu Gminy w Pabianicach poprzez zamieszczenie przy liście obecności.
§ 3. Powiadomienie mieszkańców o dniu wolnym odbędzie się poprzez zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pabianice oraz na tablicy ogłoszeń i drzwiach wejściowych do budynku urzędu.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

PDF   Zarządzenie Nr 157/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-12-2021 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pabianicach.pdf (154,76KB)