Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVI/370/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372,1834) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 na łączną kwotę 329.894,00 zł oraz określa się ostateczny termin ich dokonania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LVI/370/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 20-12-2021 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.pdf (364,79KB)

DOCXZałącznik nr 1 LVI/370/2021.docx (6,35KB)

DOCXZałącznik nr 2 LVI/370/2021.docx (7,01KB)

PDFUchwała Nr LVI/370/2021 - protokół głosowania (33,18KB)