Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022.01.31 - Porządek obrad LVII sesji Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad LVII sesji Rady Gminy Pabianice dnia 31 stycznia 2022 r. w trybie online o godz. 10:00

 1. Otwarcie obrad LVII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w 2021 roku.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice na 2021 rok – Uchwała Nr LVII /A/2022
  2. rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały o zakazie stosowania maseczek ochronnych na terenie Gminy Pabianice, stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz stosowania szczepionek mRNA na Covid-19 – Uchwała Nr LVII/B/2022
  3. podziału środków budżetowych na finansowanie dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Pabianice, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w roku 2022 r. – Uchwała Nr LVII/C/2022 r.
  4. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2022 rok – Uchwała Nr LVII/D/2022
 8. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
 9. Komunikaty i sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad sesji.