Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZG.2280.12.2022 - Zakup lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez Nadleśnictwo Grotniki

Nadleśnictwo Grotniki informuje, że w celu powiększania zasobów leśnych zainteresowane jest nabyciem (na podstawie zapisów art. 37 ustawy z dn. 28.09.1991r. o lasach) lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ww. nieruchomości muszą spełniać następujące warunki: posiadać uregulowany stan prawny własności, bez jakichkolwiek obciążeń, wypełniać enklawy obcej własności wśród gruntów Lasów Państwowych lub zmniejszać ich powierzchnię, likwidować lub zmniejszać powierzchnię półenklaw, przylegać do większych kompleksów leśnych w sposób nie komplikujący przebiegu granic i być przeznaczone na cele gospodarki leśnej.

Ponadto Nadleśnictwo informuje, że zgodnie z zapisami art. 37 ustawy o lasach, nabycie lasu i gruntu przeznaczonego do zalesienia może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a cena zakupu nie może być wyższa od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Osoby zainteresowane sprzedażą nieruchomości spełniających ww. warunki proszone są o przesyłanie wniosków na adres:

Nadleśnictwo Grotniki ul. Ogrodnicza 6/8, 95-100 Zgierz lub adres e-mail: .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 42 719 07 35 wew. 164. 

PDFZG.2280.12.2022 - Informacja Nadleśnictwa Grotniki dot. zainteresowania nabyciem gruntów (423,13KB)