Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022.02.10 - Modernizacja dróg na terenie Gminy Pabianice - DPP.271.1.2022

DPP.271.1.2022

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Modernizacja dróg na terenie Gminy Pabianice

Termin składania ofert: 2022-02-25 09:00

PDFOgłoszenie o zamówieniu (108,73KB)
 

DOCSpecyfikacja Warunków Zamówienia (405,00KB)
ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna odcinek Pawlikowice – Terenin - cz. 1 z 2 (29,79MB)
ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna odcinek Pawlikowice – Terenin - cz. 2 z 2 (30,56MB)
ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna odcinek Górka Pabianicka - Gorzew - cz. 1 z 2 (37,30MB)
ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna odcinek Górka Pabianicka - Gorzew - cz. 2 z 2 (40,34MB)
ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna droga gminna Nr 108262E - cz. 1 z 2 (26,52MB)
ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna droga gminna Nr 108262E - cz. 2 z 2 (33,67MB)
ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna droga gminna Nr 108275E we Władysławowie (36,62MB)
ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna droga gminna Nr 108276E w Hermanowie od ul. Skrajnej do drogi gminnej Nr 108278E (36,98MB)
DOCZał. nr 2 do SWZ - Projekt umowy (297,00KB)
DOCZał.nr 3 do SWZ - Formularz oferty (73,00KB)
DOCZał. nr 4 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (32,00KB)
DOCZał. nr 5 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (39,00KB)
DOCZał. nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (34,50KB)
DOCZał. nr 7 do SWZ - Wykaz robót budowlanych (40,50KB)
DOCZał. nr 8 do SWZ - Wykaz osób (38,50KB)
DOCXZał. nr 9 do SWZ - ID postępowania (15,08KB)
DOCXZał. nr 10 do SWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (19,81KB)

PDFOdpowiedź nr 1 na pytania dotyczące postępowania DPP.271.1.2022 (324,56KB)

DOCZał.nr 2 do SWZ - Projekt umowy (po zmianach - 22.02.2022) (287,00KB)

PDFOdpowiedź nr 2 na pytania dotyczące postępowania DPP.271.1.2022 (2,38MB)

DOCInformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (25,00KB)

DOCInformacja z otwarcia ofert (33,00KB)

PDFOgłoszenie o wyborze oferty (400,01KB)

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania (63,17KB)