Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 24-01-2022 w sprawie wprowadzenia  zasad obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Pabianicach w okresie od 24 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm) w związku z §21 i §22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. z 2021 r. poz 861 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniu zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 ustala się następujące zasady obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Pabianicach w okresie od 24 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r.
§ 2. 1. Obsługa interesantów odbywa się: 1) za pośrednictwem strony internetowej: www.epuap.gov.pl /UrzadGminyPabianice/skrytka
2) telefonicznie - numery telefonów do poszczególnych referatów i stanowisk dostępne są na stronie http://bip.pabianice.gmina.pl/.
3) drogą mailową na adres 4) w formie pisemnej, wysłanej pocztą na adres: Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice lub pozostawionej w pojemniku na korespondencję przy wejsciu do budynku Urzędu.

2. Osobiste stawiennictwo interesanta w Urzędzie następuje z zachowaniem środków bezpieczeństwa określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz 861 z późn. zm.) i powinno być ograniczone do niezbędnego minimum.
3. Zaleca się dokonywanie wpłat fiansowych przelewem na rachunek bankowy wskazany w decyzji lub w wykazie rachunków bankowych pod adresem http://bip.pabianice.gmina.pl/. Bezpośrednia obsługa kasowa interesantów w budynku Urzędu następuje z zachowaniem środów bezpieczeństwa, o których mowa w §2 ust. 2.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pabianice.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Marcin Wieczorek

 

PDF   Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 24-01-2022 w sprawie wprowadzenia  zasad obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Pabianicach w okresie od 24 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r..pdf (173,58KB)