Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVII/378/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 zmieniająca Uchwałę Nr LII/346/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 września 2021 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 r.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/346/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadań inwestycyjnych w2022 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice" do kwoty w wysokości 70.725,00 zł;
2) § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice" do kwoty w wysokości 79.335,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LVII/378/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 zmieniająca Uchwałę Nr LII/346/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 września 2021 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 .pdf (167,70KB)

PDFUchwała LVII/378/2022 - protokół głosowania (33,29KB)