Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVII/375/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały o zakazie stosowania maseczek ochronnych na terenie Gminy Pabianice, stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz stosowania szczepionek mRNA na COVID-19

Na podstawie art. 6, art. 7 ust 1 i art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 2, art. 6 ust. 1 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się , co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice dotyczącym petycji wniesionej przez Fundację im. Nikoli Tesli w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy uchwały o zakazie stosowania maseczek ochronnych na terenie Gminy Pabianice, stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz stosowania szczepionek mRNA na COVID-19, Rada Gminy Pabianice uznaje, że:
1) zakres przedmiotowy petycji nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji Rady Gminy Pabianice;
2) właściwym w sprawie jest Minister Zdrowia.

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Pabianice do przekazania petycji do Ministra Zdrowia jako organu właściwego.
§ 3. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Pabianice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LVII/375/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-01-2022 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały o zakazie stosowania maseczek ochronnych na terenie Gminy Pabianice, stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz stosowania szc.pdf (281,09KB)

DOCXUzasadnienie LVII/375/2022.docx (6,80KB)

PDFUchwała LVII/375/2022 - protokół głosowania (33,14KB)