Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022.02.28 - Porządek obrad LVIII sesji Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad LVIII sesji Rady Gminy Pabianice dnia 28 lutego 2022 r. w trybie online o godz. 10:00

 1. Otwarcie obrad LVIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę Nr XII/97/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnością – Uchwała Nr LVIII/ A/2022
  2. rozpatrzenia skargi na opieszałość w działaniu organu wykonawczego Gminy Pabianice.- Uchwała Nr LVIII/B/2022
  3. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2022 r.- Uchwała Nr LVIII/C/2022
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022 – 2030 – Uchwała Nr LVIII/D/2022
  5. podziału środków budżetowych na finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Pabianice, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2022 – Uchwała Nr LVIII/E/2022
 7. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
 8. Komunikaty i sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad sesji.