Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-02-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej na zadania inwestycyjnew kwocie 500,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. "Dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi gminnej Nr 108279E w Jadwininie wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, w tym Fundusz Sołecki sołectwa Jadwinin-Władysławów 19.500,00 zł", zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta Gminy

Roman Figiel

 

PDF   Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-02-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r..pdf (361,90KB)

DOCXZałącznik nr 1 19/2022.docx (10,43KB)