Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚN.6220.06.13.2020/2021/2022 - Postanowienie

Pabianice, dnia 28.02.2022 r.

OŚN.6220.06.13.2020/2021/2022

Postanowienie

Na podstawie art. 101 § 1 w związku z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora Tacakiewicz Sp. z o. o. Ferma Kresek Sp. k.. ul. Jeleniogórska 18B, 60-179 Poznań, reprezentowanego przez Radosława Panek ul. Grabiszyńska 241A 53-234 Wrocław

postanawiam

podjąć zawieszone postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie Kompleksu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ewidencyjnych o nr 282, 287/2, 290/2, 292/3, 237/4, 280, 281/1, 281/2, 281/3, 284, 285, 286, 288, 289, 291/2, obręb Jadwinin-5, gmina Pabianice, powiat pabianicki, województwo łódzkie – postanowieniem Wójta Gminy Pabianice z dnia 28.09.2021 r. znak: OSN.6220.06.12.2020/2021

uzasadnienie

Inwestor poprzez swojego pełnomocnika złożył w dniu 18.02.2022 r. aneks do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Usunęło to przyczynę zawieszenia i dało podstawy do jego podjęcia.

 

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.