Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022.03.14 - Porządek obrad LIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad LIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice w dniu 14 marca 2022 r. o godz. 10:00 w formie online  

 1. Otwarcie obrad LIX sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:  
  1.  zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła lub budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice w latach 2022 – 2024 - Uchwała Nr LIX/A/2022  
  2. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. – Uchwała Nr LIX/B/2022  
  3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030 – Uchwała Nr LIX/C/2022  
 4. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie.
 5. Komunikaty i sprawy różne. 
 6. Zamknięcie obrad sesji.