Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022.03.17 - Przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku

Numer referencyjny: OKS.271.1.2022

 

Termin składania ofert: 2022-04-04 10:00  2022-04-06 10:00
Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Pabianicach

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu (121,28KB)
DOCXSpecyfikacja Warunków Zamówienia (91,32KB)
ZIPZał. nr 01 do SWZ - dokumentacja projektowa (8,94MB)
DOCZał. nr 02 do SWZ - projekt umowy (263,00KB)
DOCZał. nr 03 do SWZ - formularz oferty (68,00KB)
DOCZał. nr 04 do SWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (33,00KB)
DOCZał. nr 05 do SWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (39,00KB)
DOCZał. nr 06 do SWZ - o wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (35,50KB)
DOCZał. nr 07 do SWZ - wykaz robót budowlanych (41,50KB)
DOCZał. nr 08 do SWZ - wykaz osób (40,50KB)
DOCXZał. nr 09 do SWZ - ID postępowania (15,14KB)
DOCXZał. nr 10 do SWZ - oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (19,67KB)
DOCZał. nr 11 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (35,00KB)

PDFModyfikacja SWZ (24.03.2022) (1,40MB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia (24.03.2022) (881,83KB)
PDFOdpowiedź na zapytania do SWZ - 2022.03.24 (1) (1,71MB)

DOCXModyfikacja SWZ - 01.04.2022 (15,27KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia -01.04.2022 (42,77KB)

DOCZał. nr 03 do SWZ - formularz oferty (04.04.2022) (68,00KB)
DOCXModyfikacja SWZ (04.04.2022) (15,89KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia (04.04.2022) (41,98KB)
PDFOdpowiedzi na zapytania do SWZ (04.04.2022) (166,21KB)

DOCXInformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (12,96KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert (694,63KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (555,52KB)

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania (70,99KB)

PDFOgłoszenie o wykonaniu umowy (68,37KB)