Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022.03.31 - Porządek obrad LX sesji Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad LX sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 31 marca 2022 r. w trybie online o godz. 10:00

 1. Otwarcie obrad LX sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i potrzeby w tym zakresie.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 -2024 – Uchwała Nr LX/A/2022
  2. przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla gminy Pabianice na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” – Uchwała Nr LX/B/2022
  3. przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pabianice” - Uchwała Nr LX/C/2022
  4. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pabianice na rok szkolny 2021/2022 – Uchwała Nr LX/D/2022
  5. wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice – Uchwała Nr LX/E/2022
  6. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pabianice w 2022 r. – Uchwała Nr LX/F/2022
  7. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2022 r. – Uchwała Nr LX/G/2022
  8. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – Uchwała Nr LX/H/2022
  9. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r. – Uchwała Nr LX/I/2022
 9. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
 10. Komunikaty i sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad sesji.