Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022.04.29 - Porządek obrad LXII sesji Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad LXII sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 29 kwietnia 2022 r. w trybie online o godz. 10:00

 1. Otwarcie obrad LXII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach.
 3. Złożenie ślubowania przez radnego.
 4. Uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Ustalenie porządku obrad.
 6. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 7. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 10. Podsumowanie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok
 11. Podjęcie uchwał:
  1. udzielenia pomocy finansowej Polskiemu Związkowi Działkowców stowarzyszeniu ogrodowemu Rodzinny Ogród Działkowy „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach – Uchwała Nr LXII/A/2022
  2. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 rok – Uchwała Nr LXII/B/2022
  3. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 rok – Uchwała Nr LXII/C/2022
  4. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 rok – Uchwała Nr LXII/D/2022
  5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2022-2030 – Uchwała Nr LXII/F/2022
 12. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
 13. Komunikaty i sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad sesji.