Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 56.700,00 zł,z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków związanych z organizacją wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

PDF   Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r..pdf (360,30KB)

DOCXZałącznik nr 1 57/2022.docx (10,38KB)