Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 64/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.559, 583) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Pabianice na 2022 r. polegających na zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 9.216,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.2.775.2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r. § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Pabianice na 2022 r. polegających na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 9.216,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

PDF   Zarządzenie Nr 64/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-04-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r..pdf (385,93KB)

DOCXZałącznik nr 1 64/2022.docx (6,62KB)

DOCXZałącznik nr 2 64/2022.docx (8,84KB)