Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022.05.16 - Przetarg na budowę mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice w formule „zaprojektuj i wybuduj"

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:258979-2022:TEXT:PL:HTML

Nazwa: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Numer referencyjny: FZ.271.1.2022

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej a następnie na jej podstawie dostawa, montaż i uruchomienie 115 kpl. zestawów fotowoltaicznych. Instalacje fotowoltaiczne będą produkowały energię elektryczną na potrzeby własne użytkownika.
Ponadto po stronie wykonawcy jest przygotowanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej oraz przygotowanie i przekazanie do lokalnego zakładu energetycznego wniosków o zainstalowanie dwukierunkowych liczników energii elektrycznej

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/06/2022 21/06/2022 27/06/2022
Czas lokalny: 09:00