Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022.05.30 - Porządek obrad LXIII sesji Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad LXIII sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 30 maja  2022 r.

w trybie  online o godz.  10:00

 

 1. Otwarcie obrad LXIII  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uwagi do protokołu z poprzedniej  sesji.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Przedłożenie raportu o stanie gminy.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice – Uchwała NR LXIII/A/2022
  2. zmiany składu osobowego Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice – Uchwała Nr LXIII/B/2022
  3. nadania nazw czternastu drogom w miejscowości Rydzyny – Uchwała Nr LXIII/C/2022
  4. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 rok – Uchwała Nr LXIII/D/2022zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 rok – Uchwała Nr LXIII/E/2022
  5. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pabianice w 2022 r. – Uchwała Nr LXIII/F/2022
 8. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie przez radnych.
 9. Komunikaty i sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad sesji.