Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXIII/413/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-05-2022 w sprawie nadania nazw czternastu drogom w miejscowości Rydzyny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, z 2022 r. poz. 32, 655) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się drodze publicznej powiatowej 3309E zlokalizowanej w miejscowości Rydzyny prowadzącej z miasta Pabianice do skrzyżowania w miejscowości Rydzyny oraz dalej drodze powiatowej 3310E w kierunku miejscowości Pawłówek w granicach dz. nr 30/2, 30/1, 30/3, 94 nazwę ulica: Długa. 2. Nadaje się drodze publicznej powiatowej 3310E prowadzącej od skrzyżowania w miejscowości Rydzyny w kierunku lasu w granicach dz. nr 574 nazwę: ulica Górna.
3. Nadaje się drodze publicznej gminnej nr. 108280E prowadzącej od skrzyżowania w miejscowości Rydzyny do lasu w granicach dz . nr 213/2, 213/1, 73/4, 73/6, 73/7, 73/3 nazwę: ulica Dolna. 4. Nadaje się drodze gminnej w miejscowości Rydzyny w granicach dz. nr 8 nazwę: ulica Potaźnia.
5. Nadaje się drodze gminnej w miejscowości Rydzyny w granicach dz. nr 318, 316/2 nazwę: ulica Leśna.
6. Nadaje się drodze gminnej w miejscowości Rydzyny od skrzyżowania z drogą publiczną powiatową nr 3309E w kierunku drogi publicznej gminnej 108280E w granicach dz. nr 73/5, 73/4 nazwę: ulica Boczna.
7. Nadaje się drodze gminnej w miejscowości Rydzyny w granicach dz. 61/2 nazwę: ulica Prosta.
8. Nadaje się drodze wewnętrznej w miejscowości Rydzyny w granicach dz. nr 305/12 nazwę: ulica Pogodna.
9. Nadaje się drodze wewnętrznej w miejscowości Rydzyny w granicach dz. nr 230/1, 312/1 nazwę: ulica Dębowa.
10. Nadaje się drodze wewnętrznej w miejscowości Rydzyny w granicach dz. nr 521, 528/30 nazwę: ulica Pozytywna.
11. Nadaje się drodze wewnętrznej w miejscowości Rydzyny w granicach dz. nr 586, 589, 615, 614, 613, 612, 611 nazwę: ulica Spokojna.
12. Nadaje się drodze wewnętrznej w miejscowości Rydzyny w granicach dz. nr 84 nazwę: ulica Łąkowa.
13. Nadaje się drodze wewnętrznej w miejscowości Rydzyny w granicach dz. nr 18 nazwę: ulica Okrężna.
14. Nadaje się drodze wewnętrznej w miejscowości Rydzyny w granicach dz. nr 167/2 nazwę: ulica Wodna.
15. Przebieg i granice ulic wymienionych w ust. 1-14 oznaczone są na mapach stanowiących załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LXIII/413/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-05-2022 w sprawie nadania nazw czternastu drogom w miejscowości Rydzyny.pdf (2,58MB)

DOCXZałącznik nr 1 LXIII/413/2022.docx (1,55MB)

DOCXZałącznik nr 2 LXIII/413/2022.docx (1,74MB)

DOCXZałącznik nr 3 LXIII/413/2022.docx (1,81MB)

PDFUchwała LXIII/413/2022 - protokół głosowania (33,13KB)