Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXIII /412/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-05-2022 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz.U z 2022 r. poz. 559,583 ) oraz § 26 ust. 2 pkt 1 i § 27 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Pabianice uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Pabianice Nr LXII/570/2018 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pabianice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 5075 z 4 października 2018 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołać w skład Komisji Gospodarczo-Finansowej radnego Marka Śpionka.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędowych Urzędu Gminy Pabianice.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LXIII /412/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-05-2022 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice.pdf (165,66KB)

PDFUchwała LXIII/412/2022 - protokół głosowania (33,08KB)