Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXIII/411/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-05-2022 w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 559, 583) oraz § 38 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Pabianice ustalonego Uchwałą Rady Gminy Pabianice Nr LXII/570/2018 z dnia 1 października 2018r. w sprawie uchwaleniu Statutu Gminy Pabianice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r., poz. 5075) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołać w skład Komisji Rewizyjnej radnego Marka Śpionka.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędowych Urzędu Gminy Pabianice.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LXIII/411/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-05-2022 w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice.pdf (164,05KB)

PDFUchwała LXIII/411/2022 - protokół głosowania (33,07KB)