Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022.06.14 - Przetarg na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną i utworzenie klasopracowni językowej - poprawa jakości kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawlikowicach

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną i utworzenie klasopracowni językowej

Numer referencyjny: OKS.721.2.2022

Termin składania ofert: 2022-07-01 10:00 2022-07-08 10:00 2022-07-14 10:00

Termin związania ofertą: 30 dni


DOCXSpecyfikacja warunków zamówienia (88,22KB)
ZIPZałącznik Nr 1 – Dokumentacja projektowa. (36,07MB)
PDFZałącznik Nr 1 – Dokumentacja projektowa - opis techniczny konstrukcji (14,67MB)
DOCZałącznik Nr 2 – Projekt umowy (280,50KB)
DOCZałącznik Nr 3 – Formularz oferty. (68,00KB)
DOCZałącznik Nr 4 – Oświadczenie składane na podstawie art.125 (46,00KB)
DOCZałącznik Nr 5 – Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby. (42,50KB)
DOCZałącznik Nr 6 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy. (35,50KB)
DOCZałącznik Nr 7 – Wykaz robót budowlanych (41,50KB)
DOCZałącznik Nr 8 – Wykaz osób. (41,00KB)
DOCXZałącznik Nr 9 – Link do postępowania i ID postępowania. (15,20KB)
DOCXZałącznik nr 10 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej. (19,99KB)
DOCZałącznik nr 11 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (35,50KB)

PDFInformacje dla wykonawców - nr 1 (2022.06.23) (665,39KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia (29.06.2022 r.) (37,28KB)
DOCXModyfikacja SWZ (29.06.2022 r.) (14,42KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia (05.07.2022 r.) (36,54KB)
DOCXModyfikacja SWZ (05.07.2022 r.) (14,46KB)

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania (286,10KB)
PDFOgłoszenie o wyniku postępowania (50,17KB)