Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 99/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583 655, 1079) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej:
1. na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy w kwocie 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń dla pracowników urzędu, 2. na szerzenie kultury w gminie w kwocie 10.000,00 zł , z przeznaczeniem na zwiekszenie planu wydatków związanych z szerzeniem kultury i upowszechnianiem tradycji ludowej,zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek

 

PDF   Zarządzenie Nr 99/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-06-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2022 r..pdf (421,61KB)

DOCXZałącznik nr 1 99/2022.docx (12,14KB)