Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚN.6220.01.07.2022 - Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania

Pabianice, dnia 01.07.2022 r.

OŚN.6220.01.07.2022

Postanowienie

Na podstawie art. 101 § 1 w związku z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez inwestora PDC Industrial Center 97 Sp. z o. o reprezentowanego przez Panią Beatę Groszek – Biuro Caba Groszek Architekci Sp. J. ul. Monterska 5 53-206 Wrocław, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie hali magazynowej z aneksami biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Pawlikowice na działkach nr 106/1, 107/1, 108/1, 109/1, 110/4, 111/3, 111/4, 111/5, 111/6, 111/7, 111/8, 112/31, 112/18, 112/19, 112/20, 112/21, 112/22, 112/23, 112/24, 112/25, 112/26 obręb Pawlikowice, gmina Pabianice, powiat pabianicki, województwo łódzkie.

postanawiam

podjąć zawieszone postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie hali magazynowej z aneksami biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Pawlikowice na działkach nr 106/1, 107/1, 108/1, 109/1, 110/4, 111/3, 111/4, 111/5, 111/6, 111/7, 111/8, 112/31, 112/18, 112/19, 112/20, 112/21, 112/22, 112/23, 112/24, 112/25, 112/26 obręb Pawlikowice, gmina Pabianice, powiat pabianicki, województwo łódzkie, postanowieniem Wójta Gminy Pabianice z dnia 07.04.2022 r. znak: OSN.6220.01.05.2022

uzasadnienie

Inwestor poprzez swojego pełnomocnika złożył w dniu 27.06.2022 r. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Usunęło to przyczynę zawieszenia i dało podstawy do jego podjęcia.

 

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Z up. Wójta Gminy Pabianice
mgr inż. Sylwester Izbicki
Kierownik
Referatu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Nieruchomościami