Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXIV/430/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) uchwala się co następuje:

§ 1. 1 Wyraża się zgodę na wykup na rzecz Gminy Pabianice nieruchomości gruntowej położonej w Bychlewie składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 190 o powierzchni 0,1301 ha uregulowanej w księdze wieczystej LD1P/00046970/1 i 194 o powierzchni 0,0026 ha uregulowanej w księdze wieczystej LD1P/00046971/8.
2. Przedmiot wykupu, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Koszty związane z przeniesieniem własności nieruchomości poniesie Gmina Pabianice.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LXIV/430/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice.pdf (298,16KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXIV/430/2022.docx (107,41KB)

PDFUchwała LXIV/430/2022 - protokół głosowania (33,20KB)