Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXIV/421/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice i utworzenia sołectwa Okołowice

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz §10 Statutu Gminy Pabianice z dnia 1 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r., poz. 5075), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Gorzew -Okołowice uchwala się, co następuje.

§ 1. Na wniosek mieszkańców wsi Okołowice dokonuje się podziału sołectwa Gorzew - Okołowice w sposób następujący:
1) wyłącza się miejscowość Okołowice z sołectwa Gorzew-Okołowice;
2) tworzy się sołectwo Okołowice obejmujące miejscowość Okołowice.

§ 2. Granice sołectwa Gorzew i Okołowice określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LXIV/421/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2022 w sprawie podziału sołectwa Gorzew-Okołowice i utworzenia sołectwa Okołowice.pdf (440,69KB)

DOCXZałącznik nr 1 LXIV/421/2022.docx (782,84KB)

PDFUchwała LXIV/421/2022 - protokół głosowania (33,12KB)