Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022.07.07 - Zawiadominie dot. właścicieli nieruchomości położonych po obu stronach drogi gminnej nr 108263E i 108261E w Górce Pabianickiej – na odcinku od DK 71 do drogi gminnej 108262E,

ZAWIADOMIENIE
Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Architektury i Budownictwa

z a w i a d a m i a

właścicieli nieruchomości położonych po obu stronach drogi gminnej nr 108263E i 108261E w Górce Pabianickiej – na odcinku od DK 71 do drogi gminnej 108262E, o wydaniu przez Starostę Pabianickiego decyzji nr 07/2022 znak: AB.6740.172.2022 z dnia 28.06.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, obejmującej rozbudowę drogi gminnej w ramach projektu pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 108263E i 108261E w Górce Pabianickiej, na odcinku od DK 71 do drogi gminnej 108262E, w zakresie branży drogowej oraz branży elektroenergetycznej”,

  na działkach o niżej wymienionych numerach ewidencyjnych, jednostce ewidencyjnej: 100807_2 Pabianice – Gmina, obręb: 0003 Górka Pabianicka: 46/1, 173/9, 172/1, 172/2, 160, 45/2, 173/22, 159/4, 174/2, 158/2, 157/2, 156/2, 155/2, 177/2, 178/4, 178/6, 179/2, 171/2, 154/2, 170/8, 170/6, 169/2, 168/2, 167/2, 142/2, 166/2, 141/2, 165/2, 140/2, 139/2, 164/2, 138/2, 163/2, 162/2 oraz 161/2.

          Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, za pośrednictwem Starosty Pabianickiego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach – Wydział Architektury i Budownictwa w Pabianicach, przy ul. Partyzanckiej 56. Wszelkie informacje w/w sprawie, można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56, I piętro, pok. nr 10, codziennie w godz. pracy urzędu (od poniedziałku do czwartku w godz. 800 - 1600, wtorek w godz. 900 - 1700 i piątek w godz. 800 - 1500) lub pod numerem telefonu: (42) 208 77 09.

Decyzja nr 7/2022 z dnia 28.06.2022 r

 

Źródło informacji: http://powiat.pabianice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=19744&idmp=1419&r=r