Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 110/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-07-2022 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia konsultacji i opracowania ich wyników

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, art. 31 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079), §9 ust. 2 Statutu Gminy Pabianice – Uchwała Nr LXII/570/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 1 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 5075), Uchwały nr X/77/2015 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z Mieszkańcami gminy Pabianice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz.2996), zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje zespół do przeprowadzenie konsultacji i opracowania ich wyników w sołectwie Okołowice celem uzyskania opinii Mieszkańców sołectwa Okołowice Gminy Pabianice w sprawie projektu statutu sołectwa Okołowice.w składzie:
1. Jerzy Błoch – Przewodniczący Rady Gminy Pabianice;
2. Grzegorz Antoniewski – radny sołectwa Okołowice;
3. Anna Chodasewicz-Izaszek – Kierownik Ref. Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych;
4. Andżelika Struzikiewicz – inspektor.

§ 2. Zespół rozpoczyna prace z dniem powołania i kończy z dniem sporządzenia raportu podsumowującego.
§ 3. Regulamin pracy zespołu ds. konsultacji stanowi załącznik do zarządzenia
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta Gminy Pabianice

Roman Figiel

 

PDF   Zarządzenie Nr 110/2022 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-07-2022 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia konsultacji i opracowania ich wyników.pdf (231,54KB)

DOCXZałącznik nr 1 110/2022.docx (6,01KB)